Tel. 010-3913-9996
E-mail. kima@schema.lol
Addr. Seoul, Korea

Tel. 010-3913-9996
E-mail. kimalol@daum.net
Addr. Seoul, Korea